Мэргэжил сонголтын цогц оношилгоо

 

Total of 3 Questions

Exam Description:

Өөрт тохирох мэргэжлийг сонгох нь зөвхөн ахлах ангийн сурагчдын хувьд ч биш оюутан болон ажилтнуудын хувьд ч чухал шийдвэр болдог. Мэргэжлийн тохирцыг тодорхойлоход тухайн хүний онцлог чадвар, зан төлөвийн онцлог, болон сонирхол чухал үүрэгтэй. Мэргэжил сонголтын цогц үнэлгээ нь эдгээр хүчин зүйлсийг тооцож үзсэний үр дүнд нийтлэг 500 мэргэжлийн дундаас хамгийн тохиромжтой байж болох 50 мэргэжлийг тохирцын төвшнээр нь хувьчлан жагсааж гаргана.

Exam Objectives:

 • Мэргэжил сонголтын цогц оношилгоо
 • Оюун ухааны чадварууд
 • Оюун ухааны чадварууд
 • Зан төлөвийн асуулга
 •  

  Discussions

  About the Instructor  Other Tests By Instructor